Kaiwaka Pa AGM

Sunday 17 January 2021
10.30 am

AGENDA
Karakia/Mihimihi
Apologies
Previous AGM minutes

Chairman’s Report
Treasurer’s Report
Annual Accounts

Election of officers
Charter Amendments

General Business
Shared lunch
Nau mai e nga whanau a Kaiwaka ki to tatau hui a tau, otira, te Hui Tuatahi o 2021.

Hara mai ki te karakia tahi, te korero tahi me te kai tahi.